Đăng nhập SSH không cần mật khẩu

Đôi khi làm việc trong các dự án, bạn sẽ có nhu cầu đăng nhập từ máy Linux này sang máy Linux khác sử dụng SSH mà không cần phải nhập mật khẩu để làm một số công việc tự động như nhu cầu của mình, ví dụ như copy một tập tin nào đó… Bài viết này, mình xin hướng dẫn lại các bạn làm điều này nhé!

Điều kiện là 2 máy đó phải cài đặt SSH nhé các bạn! 😀

Giả sử, mình có 2 máy ảo có địa chỉ IP như sau:

Đăng nhập SSH không cần mật khẩu

Đăng nhập SSH không cần mật khẩu

Bây giờ, mình muốn từ máy ảo 192.168.59.157 đăng nhập vào máy 192.168.59.150 mà không cần phải nhập mật khẩu, mình sẽ làm như sau:

Đầu tiên, trên máy 192.168.59.157 mình sẽ generate một public key và private key sử dụng công cụ ssh-keygen bằng cách nhập vào Terminal dòng lệnh sau:

Kết quả:

Đăng nhập SSH không cần mật khẩu

Sau đó, mình sẽ copy tập tin public key id.rsa.pub được tạo ra trong thư mục ~/.ssh/ của máy 192.168.59.157 sang máy 192.168.59.150 sử dụng công cụ ssh-copy-id bằng cách nhập vào Terminal dòng lệnh sau:

Trong ví dụ này, mình sẽ nhập dòng lệnh sau:

Đăng nhập SSH không cần mật khẩu

Như vậy là đã xong, bây giờ để đăng nhập vào máy 192.168.59.150, mình chỉ cần nhập:

là có thể đăng nhập được rồi.

Đăng nhập SSH không cần mật khẩu

Add Comment