Cấu hình database trong Spring Boot project sử dụng JPA Starter dependency

Để sử dụng JPA trong bất kỳ một project nào đó, chúng ta cũng cần phải khai báo các cấu hình cho nó bao gồm database mà nó sẽ sử dụng, username và password để nó kết nối tới, … Với Spring Boot project, điều này cũng không ngoại lệ nếu bạn dùng JPA Starter dependency. Vì thế trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình database trong Spring Boot project với JPA Starter dependency các bạn nhé!

Đầu tiên, mình sẽ tạo một Spring Boot project với JPA Starter dependency. Tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà các bạn muốn sử dụng thì hãy thêm thêm JDBC Driver dependency tương ứng nhé! Mình sẽ sử dụng JPA với cơ sở dữ liệu là MySQL nên mình sẽ thêm thêm MySQL Starter dependency nữa. Cụ thể project của mình như sau:

Cấu hình database trong Spring Boot project với JPA Starter dependency

Bạn nào chưa biết cách tạo Spring Boot project trong Spring Tool Suite thì có thể tham khảo bài viết này.

Bây giờ, nếu mình chạy project này thì sẽ gặp lỗi như sau:

Nguyên nhân ở đây là gì? Đó là bởi vì chúng ta chưa cấu hình database cho JPA Starter dependency.
Để giải quyết lỗi này, các bạn cần làm những bước sau đây:

  • Đầu tiên, chúng ta phải có database trước. Các bạn hãy tạo một database sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà bạn muốn như MySQL, Oracle,…

Trong ví dụ này, mình sẽ tạo một database có tên là springboottutorial trong MySQL server.

  • Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình các thông tin về database này cho Spring Boot.

Để làm điều này, các bạn hãy mở tập tin application.properties trong thư mục src/main/resources của project chúng ta và cấu hình những thông tin sau:

Trong ví dụ này, mình cấu hình như sau:

Trong Spring Tool Suite, khi mở tập tin application.properties, các bạn có thể hiển thị hết tất cả các property mà Spring Boot hỗ trợ bằng cách nhập “spring.” và sau đó nhấn Ctrl + Space.
Ví dụ như sau:

Cấu hình database trong Spring Boot project với JPA Starter dependency

Bây giờ, hãy thử chạy lại Spring Boot project của các bạn, các bạn sẽ thấy không còn lỗi nữa.

4/5 - (1 bình chọn)

Add Comment