Hello World với Spark framework

Spark là một micro framework dùng để tạo ra các ứng dụng web với ngôn ngữ Java. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn bước đầu tiên để làm quen với Spark framework thông qua một ứng dụng Hello World các bạn nhé!

Đầu tiên, mình sẽ tạo một Maven project để làm ví dụ:

Hello World với Spark framework

Để sử dụng Spark framework, các bạn cần khai báo Spark dependency:

Bây giờ, mình sẽ tạo mới một class Application

Hello World với Spark framework

và sử dụng Spark framework để cho phép client có thể request tới ứng dụng của chúng ta với URL “helloworld”. Nội dung của class Application như sau:

Trong đoạn code trên, mình đã khai báo một GET request với URL là “/helloworld” bằng cách sử dụng phương thức static get() của class Spark. Tham số thứ 2 của method static get() này là một đối tượng của interface Route cho phép chúng ta định nghĩa cách chúng ta sẽ process request từ client. Ở đây, mình đã định nghĩa khi client request tới URL “/helloworld”, mình sẽ return về đoạn text “Hello World from Spark”.

Bởi vì interface Route là một Functional Interface nên các bạn có thể viết lại code cho class Application sử dụng Lambda Expression như sau:

Rất đơn giản phải không các bạn? 😀

Bây giờ chúng ta thử chạy ví dụ này nhé. Bởi vì đây chỉ là một ứng dụng bình thường với method main() nên các bạn chỉ cần righ-click vào class Application rồi chọn Run As sau đó chọn Java Application.

Khi đó, Spark sẽ start một Jetty server với port 4567 và deploy ứng dụng của chúng ta lên server này.

Kết quả:

Hello World với Spark framework

 

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment