Khởi tạo bean trong Spring container sử dụng annotation @Configuration

Các bạn đã biết cách khởi tạo bean trong Spring container sử dụng tập tin XML trong bài viết trước. Ngoài cách này ra, Spring còn hỗ trợ chúng ta khởi tạo các bean bằng cách sử dụng annotation @Configuration trong code Java. Hãy xem làm thế nào để khởi tạo bean trong Spring container sử dụng annotation @Configuration trong bài viết này nhé các bạn.

Đầu tiên, mình sẽ tạo một Maven project như sau:

Khởi tạo bean trong Spring container sử dụng annotation @Configuration

Spring dependency:

Bây giờ, mình sẽ thêm một đối tượng là HelloWorld trong package com.huongdanjava.springconfiguration để nó có thể in ra một message là “Hello World” như sau:

Để có thể khai báo đối tượng HelloWorld này trong Spring container sử dụng annotation @Configuration, các bạn hãy tạo mới một class sử dụng annotation @Configuration như sau nhé:

rồi khai báo đối tượng HelloWorld như là một bean trong Spring container sử dụng annotation @Bean như sau:

OK, vậy là chúng ta đã khai báo thành công bean HelloWorld trong Spring container, id của bean chính là tên của phương thức nhé các bạn.

Bây giờ, để gọi bean này và in message “Hello World“, các bạn có thể code như sau:

Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sử dụng một implementation khác của ApplicationContext là AnnotationConfigApplicationContext nhé các bạn!

Kết quả:

Khởi tạo bean trong Spring container sử dụng annotation @Configuration

Chia sẽ bài viết này ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

2 thoughts on “Khởi tạo bean trong Spring container sử dụng annotation @Configuration

  1. Avatar

    Cho e hỏi tại sao phải tạo thêm 1 class mới (trong vd là ApplicationConfiguration). E có thử không tạo class ApplicationConfiguration, chỉ có class HelloWorld thôi, sau đó thêm thẳng 2 annotation Configuration và Bean vào class HelloWorld thì bị lỗi

Add Comment