MuleSoft Certified Developer - Integration and API Associate

MuleSoft Certified Developer – Integration and API Associate là một chứng chỉ cơ bản cần phải có của một Mule ESB developer. Để có được chứng chỉ này, bạn phải có những kiến thức cơ bản về Mule ESB và những thành phần của nó.

Các bạn có thể xem qua những bài viết về Mule ESB của Hướng Dẫn Java ở đây.

Bài thi để lấy chứng chỉ này sẽ gồm 34 câu hỏi với nội dung liên quan đến những phần sau:

 • Building Integration Applications with Studio
 • Consuming Web Services
 • Connecting to Additional Resources
 • Transforming Data
 • Refactoring Mule Applications
 • Controlling Message Flow
 • Handling Errors
 • Processing Records
 • Building RESTful Web Services with Anypoint Platform for APIs
 • Deploying Mule Applications
 • Transforming Data with DataWeave

Các bạn có thể tham khảo bất cứ nguồn nào trong quá trình thi.

Thời gian tối đa cho một bài thi là 90 phút.

Các bạn cần phải trả lời đúng ít nhất 75% các câu hỏi để pass bài thi này.

Các bạn có thể tham khảo thêm về bài thi ở đây.

Hôm qua, ngày 13/02/2017, mình đã chính thức pass bài thi này. Bên dưới là chứng chỉ của mình.

MuleSoft Certified Developer - Integration and API Associate


4 thoughts on “MuleSoft Certified Developer – Integration and API Associate

   1. Cách thức để đăng kí và Test pass là như thế nào vậy ban? nhờ bạn Khánh Nguyễn hướng dẫn cách đăng kí không ạ?

Add Comment