Cài đặt Filebeat trên CentOS

Thông thường, khi deploy các ứng dụng lên môi trường production, chúng ta sẽ deploy lên nhiều server khác nhau. Việc quản lý log trên nhiều server sẽ gây ra rất nhiều khó khăn, mất thời gian mà không hiệu quả. Sẽ tốt hơn nếu… Read More

Cài đặt Kibana trên CentOS

Kibana là một công cụ giao diện dùng để search và hiển thị log được cung cấp bởi Elasticsearch. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ này trên CentOS các bạn nhé! Đầu tiên, cũng giống như khi… Read More

Cài đặt Nginx trên CentOS

Nginx là một web server dùng để chạy các trang web, tương tự như Apache HTTP server với high performance. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx trên CentOS các bạn nhé! Đầu tiên, bởi vì các Repository… Read More