Sao chép tập tin sử dụng Apache Ant

Apache Ant là một công cụ dùng để build cho dự án Java. Ngày xưa, làm ở công ty cũ mình thường dùng cái này nhưng bây giờ cũng ít dùng rồi vì đã có Apache Maven. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để sao chép tập tin sử dụng Apache Ant.

Mình sẽ tạo một Java project để làm ví dụ:

Sao chép tập tin sử dụng Apache Ant

Tiếp theo, mình sẽ tạo một tập tin XML để làm việc với Apache Ant. Các bạn có thể đặt tên tập tin bằng một tên bất kỳ nhưng khi các bạn đặt tên là build.xml thì Eclipse sẽ hiểu đó là tập tin dùng Apache Ant để chạy. Trong bài viết này mình sẽ đặt tên là build.xml.

Sao chép tập tin sử dụng Apache Ant

Và mình sẽ sao chép một tập tin tên là example.txt trong thư mục của project vào thư mục src.

Sao chép tập tin sử dụng Apache Ant

Chúng ta sẽ sử dụng copy task của Apache Ant để copy. Nội dung của tập tin build.xml sẽ như sau:

Các bạn để ý dòng:

Đây chính là copy task của Apache Ant trong đó thuộc tính file là tên tập tin cần sao chép, còn thuộc tính todir là đường dẫn thư mục sẽ chứa tập tin sau khi sao chép.

Lúc này, click chuột phải vào tập tin build.xml, chọn Run as -> Ant build, chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau:

Sao chép tập tin sử dụng Apache Ant

Và:

Sao chép tập tin sử dụng Apache Ant


Add Comment