Compile-Time Weaving với AspectJ

Trong bài viết trước giới thiệu về lập trình hướng khía cạnh, mình đã giới thiệu với các bạn 3 cách để chèn code sử dụng AspectJ bao gồm: compile-time weaving, post-compile weaving và load-time weaving. Compile-Time Weaving là cách dễ dàng và đơn giản… Read More