Cơ bản về JDBC

JDBC là viết tắt của Java Database Connectivity, nó là một API cho phép chúng ta xây dựng những ứng dụng có thể truy cập, thao tác với nhiều loại database khác nhau. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày với các bạn những… Read More