Cài đặt FTP server sử dụng Docker

Mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt FTP server trên Ubuntu. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt FTP server sử dụng Docker các bạn nhé!

Chúng ta sẽ sử dụng vsftpd Docker Image ở địa chỉ Docker Hub https://hub.docker.com/r/fauria/vsftpd/.

Docker Image này expose nhiều biến môi trường khác nhau giúp chúng ta có thể cấu hình FTP server theo cách mình muốn, bao gồm:

 • FTP_USER
 • FTP_PASS
 • PASV_ADDRESS
 • PASV_ADDR_RESOLVE
 • PASV_ENABLE
 • PASV_MIN_PORT
 • PASV_MAX_PORT
 • XFERLOG_STD_FORMAT
 • LOG_STDOUT
 • FILE_OPEN_MODE
 • LOCAL_UMASK
 • REVERSE_LOOKUP_ENABLE
 • PASV_PROMISCUOUS
 • PORT_PROMISCUOUS

Chi tiết ý nghĩa của mỗi biến môi trường, các bạn có thể đọc thêm tại đây.

Mình sẽ sử dụng default value cho các biến môi trường này nên mình chỉ cần chạy command sau là có thể start được 1 FTP server:

và:

Mình mapping thư mục trên máy của mình với thư mục /home/vsftpd để chúng ta có thể dễ dàng làm việc với data trên FTP server này.

Kết quả:

Như các bạn thấy, sau khi chạy docker run command thì mình cũng chạy thêm một command nữa là docker logs để xem thông tin mặc định mà Docker Image này khởi tạo khi chạy Docker Container từ nó. Các bạn có thể sử dụng thông tin username và password được hiển thị ở đây để đăng nhập và làm việc với FTP server, các bạn nhé!

Add Comment