Cài đặt GraalVM trên macOS

GraalVM là một máy ảo hiệu suất cao được Oracle xây dựng, có thể chạy các ứng dụng được viết bằng JavaScript, Python, Ruby, R, các ngôn ngữ dựa trên JVM như Java, Scala, Kotlin, và các ngôn ngữ dựa trên LLVM như C và C++. Sử dụng GraalVM, các bạn không cần phải cài đặt nhiều phần mềm khác nhau để lập trình cho các ngôn ngữ khác nhau, chỉ cần cài đặt GraalVM là đủ. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt GraalVM trên macOS các bạn nhé!

Để cài đặt GraalVM, đầu tiên các bạn cần đi đến địa chỉ https://www.graalvm.org/downloads/. GraalVM hiện có 2 phiên bản Community và Enterprise, các bạn có thể thấy sự khác nhau của 2 phiên bản trên trong trang download này. Ở đây, mình sẽ sử dụng phiên bản Community, do đó mình sẽ truy cập trang https://github.com/graalvm/graalvm-ce-builds/releases/ để download tập tin cài đặt của GraalVM.

Sau khi download tập tin cài đặt của GraalVM, các bạn hãy giải nén tập tin này ra:

Cài đặt GraalVM trên macOS

Để sử dụng GraalVM ở bất cứ đâu trong máy của mình, các bạn cần set biến môi trường trỏ đến thư mục bin của thư mục GraalVM. Nhưng vì hiện tại mình đã cài đặt một phiên bản Java riêng trong máy của mình nên để tránh đụng chạm, mình chỉ export một biến GRAALVM_HOME trỏ đến thư mục Home của GraalVM mà thôi.

Để export biến GRAALVM_HOME như mình nói ở trên, mình sẽ mở tập tin .bash_profile bên trong thư mục người dùng rồi thêm dòng sau:

Chạy câu lệnh sau để cài đặt của chúng ta có hiệu lực ngay:

Nếu các bạn đang sử dụng macOS Catalina trở đi, các bạn cần phải chạy thêm câu lệnh sau để remove checking software của macOS:

Ví dụ của mình như sau:

OK, bây giờ thì mình có thể kiểm tra kết quả rồi.

Để kiểm tra phiên bản Java mà GraalVM đang có, các bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt GraalVM trên macOS

Mặc định thì GraalVM chỉ hỗ trợ ngôn ngữ Java, đối với các ngôn ngữ khác như NodeJS, Ruby, R, Python, … các bạn cần sử dụng thì hãy sử dụng công cụ gu trong thư mục bin của thư mục cài đặt GraalVM để cài đặt chúng. Ví dụ như mình cần cài đặt hỗ trợ NodeJS, thì mình sẽ chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt GraalVM trên macOS

Kiểm tra NodeJS version:

và npm version:

Cài đặt GraalVM trên macOS

 

Các bạn cũng có thể cài đặt Ruby như sau:

Kết quả:

Cài đặt GraalVM trên macOS

Để build các Native Image, các bạn cũng có thể cài đặt native-image component như sau:

Kết quả:

Rất hay phải không các bạn? 🙂

Add Comment