Cài đặt Grafana sử dụng Docker Compose

Grafana là một công cụ open-source dành cho việc data visualization và monitoring platform. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt công cụ này sử dụng Docker Compose các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy vào trang Docker Hub của Grafana https://hub.docker.com/r/grafana/grafana để tìm version mà mình muốn cài đặt. Mình thì mình sẽ cài đặt latest version.

Grafana mặc định sẽ chạy ở port 3000 nên mình sẽ viết một tập tin docker-compose.yml có nội dung như sau để cài đặt Grafana:

Nếu bây giờ, các bạn chạy command “docker compose up” trong thư mục chứa tập tin docker-compose.yml này, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Grafana sử dụng Docker Compose rồi đó các bạn!

Để truy cập vào Grafana Dashboard, các bạn hãy đi đến địa chỉ http://localhost:3000/. Kết quả của mình như sau:

User và password mặc định là admin/admin nha các bạn! Sau khi các bạn login sử dụng thông tin này, Grafana sẽ hỏi bạn có muốn thay đổi passwod mặc định này ko:

Hãy đổi password này nếu các bạn muốn nhé! Không thì nhấn Skip cũng được, kết quả sẽ như sau:

Add Comment