Cài đặt H2 database

H2 database là một open source Java database. Chúng ta thường sử dụng H2 database cho mục đích testing với tính năng in-memory database của nó. Ngoài ra, H2 database cũng có thể được cài đặt để sử dụng như một database bình thường. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt H2 database các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần vào trang download của H2 database ở địa chỉ http://www.h2database.com/html/download.html để download tập tin cài đặt của nó. H2 database có 2 phiên bản:

  • Một phiên bản cài đặt dành cho Window: Window Installer
  • Và một phiên bản cho bất kỳ hệ điều hành nào miễn sao có cài đặt Java là được: Platform-Independent Zip

Hiện tại mình đang dùng macOS nên mình sẽ download phiên bản Platform-Independent Zip.

Sau khi download xong, các bạn hãy giải nén tập tin download được, kết quả như sau:

Cài đặt H2 database

Các bạn hãy mở Terminal hoặc Console rồi đi đến thư mục bin của thư mục h2, sau đó thực thi câu lệnh sau để start H2 database server:

Cài đặt H2 database

Lúc này, một URL mới có dạng http://10.2.0.100:8082/login.jsp?jsessionid=d5ea2e777c66d96820c4fc778c590414 sẽ được mở lên trên trình duyệt của các bạn:

Cài đặt H2 database

Thông tin về Driver Class “org.h2.Driver”, JDBC URL với database “test”, User Name “sa”, Password để trống của H2 database đã được cài đặt sẵn. Các bạn không cần phải thay đổi gì cả, chỉ cần nhấn nút Connect mà thôi.

Khi đó, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt H2 database

Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công H2 database rồi đó các bạn.

 

4/5 - (1 bình chọn)

One thought on “Cài đặt H2 database

  1. Chào ban,

    Minh xin loi truoc vi không co’ bàn phim’ tiêng’ Viêt boi vi minh không làm viêc = tiêng’ Viêt. Minh da cài dat H2, và làm config roi nhung không the nào tao duoc base test voi’ nhiêu syntax PostgreSql (vd: stored procedure,..) vi H2 không châp’ nhân. Ban da làm voi’ language SQL nào, và kêt’ qua? ra sao?

Add Comment