Cài đặt Kibana trên CentOS

Kibana là một công cụ giao diện dùng để search và hiển thị log được cung cấp bởi Elasticsearch. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ này trên CentOS các bạn nhé!

Đầu tiên, cũng giống như khi cài đặt Elasticsearch, vì mặc định CentOS không chứa package cài đặt của Kibana, nên các bạn cần thêm repository của Kibana vào.

Nếu các bạn đã cài đặt Elasticsearch trước đó rồi sử dụng repo với baseUrl là https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum thì không cần làm bước này các bạn nhé.

Nếu các bạn chưa cài đặt Elasticsearch thì các bạn cần thêm Kibana public signing key vào máy của mình để package manager trust package từ Kibana repository:

Kết quả của mình như sau:
Cài đặt Kibana trên CentOS

Tiếp theo, các bạn cần tạo mới một tập tin để thêm Kibana repository:

rồi thêm vào tập tin này nội dung như sau:

Bây giờ thì các bạn có thể chạy câu lệnh sau để cài đặt Kibana rồi:

Cài đặt Kibana trên CentOS

Nhập “Y” để tiếp tục các bạn nhé!

Kết quả cài đặt:

Cài đặt Kibana trên CentOS

Các bạn cần start Kibana lên sau khi cài đặt xong, bằng câu lệnh:

Nếu muốn start nó khi khởi động máy thì chạy câu lệnh sau các bạn nhé:

Mặc định thì Kibana sẽ chạy ở port 5601 và chỉ truy cập được bằng localhost nên sau khi đã start Kibana, các bạn có thể truy cập tới nó sử dụng URL sau: http://localhost:5601.

Kết quả của mình như sau:

Cài đặt Kibana trên CentOS

Nếu các bạn đã có data để display, thì có thể nhấn vào lựa chọn Explore on my own để cấu hình, còn không thì nhấn vào Try our sample data để xem Kibana work như thế nào nhé!

Mình sẽ chọn Try our sample data.

Cài đặt Kibana trên CentOS

Chọn Add data cái nào cũng được các bạn nhé!

Installed:

Cài đặt Kibana trên CentOS

Các bạn có thể nhấn vào View data rồi chọn Dashboard để bắt đầu vọc nhé! 😀

Cài đặt Kibana trên CentOS

Add Comment