Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

Hiện tại Microsoft đã hỗ trợ cho phép chúng ta có thể cài đặt MSSQL Server trên môi trường Linux rồi. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nó trên Ubuntu các bạn nhé!

Vì repository mặc định của Ubuntu không có tập tin cài đặt của MSSQL Server nên để cài đặt MSSQL server trên Ubuntu, chúng ta cần thêm MSSQL Server Ubuntu repository từ Microsoft trước.

Trước tiên thì các bạn cần thêm certificate của Microsoft vào máy của mình, bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

sau đó thì thêm MSSQL Server Ubuntu repository vào:

Mặc dù trong URL repository trên, các bạn có thể thấy là dành cho Ubuntu phiên bản 16.04 nhưng các bạn có thể cài đặt MSSQL Server trong các phiên bản cao hơn của Ubuntu cũng được. Như của mình, đang dùng là phiên bản 17.10 của Ubuntu.

Sau khi đã thêm MSSQL Server repository, các bạn cần chạy câu lệnh:

để cập nhập tất cả các software có trong repository của máy Ubuntu của các bạn.

Lúc này, nếu các bạn sử dụng câu lệnh apt-cache để search MSSQL Server thì sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

Bây giờ thì các bạn có thể bắt đầu cài đặt MSSQL Server rồi:

Kết quả:

Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

Như các bạn thấy trong cửa sổ trên, chúng ta cần chạy tiếp câu lệnh:

để hoàn thành việc cài đặt: chọn phiên bản MSSQL Server mà các bạn cần sử dụng và set password cho tài khoản “sa”.

Chọn phiên bản MSSQL Server:

Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

Ở đây, mình sẽ nhập 3 để cài đặt phiên bản Express của MSSQL Server. Các bạn có thể tùy chọn theo nhu cầu của mình, các bạn nhé!

Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

Đồng ý điều khoản sử dụng. Nhập Yes nha các bạn.

Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

Cửa sổ trên cho phép chúng ta nhập mật khẩu của tài khoản “sa”. Các bạn hãy đặt mật khẩu rồi confirm lại theo ý của mình nhé.

Hoàn thành:

Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

Các bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

4 thoughts on “Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu

   1. a ơi mỗi khi e chạy dòng sudo get-apt thì nó báo lỗi 2 dòng như vậy:
    E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/mssql-server.list (type)
    E: The list of sources could not be read.

Add Comment