Cài đặt OpenSSL từ source trên macOS

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt OpenSSL từ source trê macOS các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đi đến trang Download của OpenSSL để download phiên bản mới nhất, ổn định của nó, ở địa chỉ https://www.openssl.org/source/. Hiện tại phiên bản ổn định, mới nhất của OpenSSL là 1.1.0 và tập tin cần download là openssl-1.1.0h.tar.gz.

Sau khi download xong, các bạn hãy giải nén tập tin này ra, đi đến thư mục giải nén của OpenSSL:

Cài đặt OpenSSL từ source trên macOS

và chạy những câu lệnh sau để cài đặt OpenSSL lên máy của chúng ta các bạn nhé.

Để kiểm tra kết quả, các bạn hãy chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt OpenSSL từ source trên macOS

Add Comment