Cài đặt Erlang trên Window

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Erlang trên môi trường Window các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần vào trang Download của Erlang tại https://www.erlang.org/downloads để download phiên bản mới nhất của Erlang. Hiện tại, phiên bản mới nhất của Erlang là 20.3 và tập tin download của nó có tên là otp_win64_20.3.exe cho phiên bản 46bit và otp_win32_20.3.exe cho phiên bản 32 bit. Các bạn hãy download tập tin phù hợp dựa vào hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng nhé. Mình đang sử dụng Window 64 bit nên mình sẽ download tập tin otp_win64_20.3.exe.

Sau khi download xong, các bạn hãy click chuột vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Erlang các bạn nhé.
Cài đặt Erlang trên Window

Các bạn hãy giữ nguyên rồi nhấn Next.

Cài đặt Erlang trên Window

Nếu các bạn muốn thay đổi thư mục cài Erlang thì có thể nhấn vào nút Browse… để chọn thư mục nhé. Mình sẽ để mặc định rồi nhấn Next.

Cài đặt Erlang trên Window

Nhấn nút Install để bắt đầu cài đặt.

Cài đặt Erlang trên Window

Hoàn thành:

Cài đặt Erlang trên Window

Add Comment