Cài đặt Terraform trên macOS

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cách cài đặt Terraform trên macOS các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy đi đến trang Download của Terraform https://developer.hashicorp.com/terraform/downloads để download tập tin cài đặt của Terraform dành cho macOS. Tuỳ theo chip của máy của các bạn thì hãy download phiên bản cho phù hợp nhé!

Sau khi download xong thì các bạn hãy giải nén tập tin này ra. Các bạn sẽ thấy chỉ có một tập tin duy nhất tên là “terraform” trong tập tin mà các bạn đã download.

Các bạn có thể copy tập tin terraform này đến thư mục nào cũng được. Để có thể sử dụng tập tin này với command line ở bất kỳ thư mục nào, các bạn hãy thêm đường dẫn vào biến môi trường $PATH, trỏ đến thư mục chứa tập tin terraform.

Các bạn có thể làm điều này bằng cách mở tập tin .bash_profile trong thư mục người dùng, rồi thêm dòng sau:

Với /Users/khanh/Downloads/Terraform là thư mục của mình có chứa tập tin terraform.

Sau đó thì lưu tập tin này .bash_profile này lại.

Để cấu hình này có hiệu lực ngay lập tức, các bạn hãy chạy câu lệnh sau nhé:

Để kiểm tra kết quả, các bạn có thể chạy câu lệnh sau:

Kết quả của mình như sau:

Đến đây là chúng ta đã cài đặt thành công Terraform trên máy của mình rồi đó các bạn!

Add Comment