Cài đặt Google Cloud CLI

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Google Cloud CLI để làm việc với Google Cloud Platform các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn hãy download Google Cloud CLI tại địa chỉ https://cloud.google.com/sdk/docs/install. Tùy theo hệ điều hành mà… Read More