Label trong Vaadin framework

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đối tượng Label trong Vaadin các bạn nhé! Để dễ hiểu, mình đã tạo một project Vaadin sử dụng Vaadin plugin trong Eclipse như sau: Bạn nào chưa biết cách tạo project thì… Read More