Chuyển đổi char qua String trong Java

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi char qua String trong Java các bạn nhé!

Hãy xem xét ví dụ sau nha các bạn:

Để chuyển đổi ký tự “K” qua String, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Character với phương thức toString() như sau:

Kết quả:

Chuyển đổi char qua String trong Java

 

Add Comment