Cài đặt JDK sử dụng SDKMAN

Mình đã hướng dẫn các bạn cách Cài đặt Oracle JDK trên macOS và Cài đặt Oracle JDK trên Ubuntu bằng cách download các tập tin cài đặt của Oracle JDK về và cài đặt manually. Có một cách khác thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều, đó là sử dụng công cụ SDKMAN (Software Development Kit Manager). Cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé!

Một lưu ý với các bạn là SDKMAN có thể chạy trên unix, macOS, và Windows WSL và chúng ta cũng có thể sử dụng SDKMAN để cài đặt một số công cụ khác như Apache Maven, Ant, Spring Boot CLI, …

Trong bài viết này, mình sẽ làm việc với SDKMAN trên macOS mà thôi!

Cài đặt SDKMAN

SDKMAN cung cấp cho chúng ta một script để install nó ở địa chỉ https://get.sdkman.io/. Để cài đặt nó, các bạn chỉ cần chạy curl command với cú pháp như sau mà thôi:

Mặc định thì SDKMAN sẽ được cài đặt ở thư mục “<user_home>/.sdkman”, các bạn có thể thay đổi thư mục mặc định này bằng cách khai báo biến môi trường SDKMAN_DIR trỏ đến thư mục mà các bạn muốn nó được cài đặt các bạn nhé!

Ví dụ của mình như sau:

Bây giờ, chạy command curl ở trên, các bạn sẽ thấy kết quả tương tự như mình, như sau:

Như các bạn thấy, chúng ta cần chạy thêm command, của mình là:

để có thể sử dụng SDKMAN liền hoặc các bạn chỉ cần tắt cửa sổ Terminal hiện tại và mở Terminal mới cũng được!

Bây giờ, kiểm tra SDKMAN version sử dụng command:

các bạn sẽ thấy kết quả như mình, như sau:

Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công công cụ SDKMAN rồi đó các bạn!

Cài đặt JDK

Để cài đặt JDK sử dụng công cụ SDKMAN, đầu tiên, các bạn có thể kiểm tra các phiên bản Java mà chúng ta có thể cài đặt sử dụng command:

Kết quả của mình như sau:

Như các bạn thấy, có rất nhiều distribution được support bởi SDKMAN như Corretto, Gluon, GraalVM Oracle, OpenJDK, Eclipse Temurin, …  Mỗi distribution sẽ có version khác nhau. Các bạn có thể chọn lựa để cài đặt version mà các bạn muốn và sử dụng command:

để cài đặt nhé!

Identifier là giá trị của cột bên phải ngoài cùng trong danh sách trên các bạn nhé! Ví dụ trong hình trên, identifier của version 22.0.1, Corretto distribution là 22.0.1-amzn đó các bạn!

Ví dụ, mình sẽ cài đặt Temurin distribution:

với version 21.0.3, mình sẽ sử dụng command sau:

Kết quả của mình như sau:

SDKMAN sẽ tự động download phiên bản JDK mà các bạn muốn cài đặt về thư mục $SDKMAN_DIR/candidates/java và cài đặt cho chúng ta.

Giờ thì các bạn có thể kiểm tra kết quả sử dụng command:

Kết quả của mình như sau:

Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công JDK sử dụng công cụ SDKMAN rồi đó các bạn!

Add Comment