Cài đặt Node.js sử dụng Node Version Manager

Node Version Manager là 1 công cụ giúp chúng ta có thể cài đặt và quản lý tất cả các phiên bản Node.js mà chúng ta đã cài đặt trên máy của mình. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng công cụ này các bạn nhé!

Node Version Manager có thể chạy trên unix, macOS, và Windows WSL với một số lưu ý quan trọng, các bạn có thể xem thêm ở đây nhé. Trong bài viết này, mình sẽ làm việc với Node Version Manager trên macOS mà thôi!

Cài đặt Node Version Manager

Để cài đặt Node Version Manager, các bạn có thể download script cài đặt ở địa chỉ https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/master/install.sh rồi cài đặt bằng cách execute tập tin này.

Một cách khác nữa là các bạn cũng có thể sử dụng command curl như sau để download rồi cài đặt luôn:

Mặc định thì Node Version Manager sẽ được cài đặt ở thư mục “<user_home>/.nvm”, các bạn có thể thay đổi thư mục mặc định này bằng cách khai báo biến môi trường NVM_DIR trỏ đến thư mục mà các bạn muốn nó được cài đặt các bạn nhé!

Ví dụ của mình như sau:

Bây giờ, chạy command curl ở trên, các bạn sẽ thấy kết quả tương tự như mình, như sau:

Lúc này thì Node Version Manager đã được download và cài đặt ở thư mục /Volumes/Passport/softwares/nvm trên máy của mình.

Trong lúc cài đặt, một cấu hình đã được thêm vào tập tin .bash_profile:

để export các biến môi trường giúp chúng ta có thể sử dụng Node Version Manager ở bất kỳ đâu trên máy của mình với command line đó các bạn!

Các bạn có thể chạy câu lệnh “. .bash_profile” để cấu hình trên có hiệu lực ngay lập tức với Terminal mà mình đang mở hoặc close Terminal này và mở một Terminal khác để bắt đầu sử dụng Node Version Manager các bạn nhé!

Kết quả khi mình kiểm tra các phiên bản Node.js đã được cài đặt sử dụng command:

của Node Version Manager trên máy của mình như sau:

Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Node Version Manager rồi đó các bạn!

Cài đặt Node.js

Để cài đặt một phiên bản nào đó của Node.js với Node Version Manager, đầu tiên, các bạn có thể sử dụng command:

để kiểm tra tất cả các phiên bản của Node.js mà chúng ta có thể cài đặt.

Kết quả của mình như sau:

Chúng ta có thể cài đặt bất kỳ phiên bản nào của Node.js.

Các bạn có thể sử dụng command:

để cài đặt phiên bản Node.js mà các bạn muốn.

Ví dụ, mình cài đặt phiên bản mới nhất ở thời điểm mình viết bài này là v22.3.0, như sau:

Node Version Manager sẽ tự động download phiên bản Node.js mà các bạn muốn cài đặt về thư mục $NVM_DIR/versions/node và cài đặt cho chúng ta.

Giờ thì các bạn có thể kiểm tra kết quả sử dụng command:

Ví dụ của mình như sau:

Node Package Manager cũng được cài đặt luôn đó các bạn:

Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Node.js sử dụng Node Version Manager rồi đó các bạn!

Add Comment