Cập nhập NodeJS trên macOS

Để cập nhập NodeJS trên macOS, các bạn có thể sử dụng một công cụ tên là “n” được cài đặt sử dụng Node Package Manager. Cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy kiểm tra version hiện tại của NodeJS trên máy của các bạn sử dụng command:

Của mình như sau:

Bây giờ, các bạn hãy cài đặt công cụ “n” ở mức hệ thống để có thể sử dụng nó bất kỳ ở đâu trong máy của các bạn với Node Package Manager như sau:

Kết quả của mình như sau:

Giờ thì các bạn có thể cập nhập NodeJS sử dụng công cụ “n” với command sau:

Kết quả:

Kiểm tra lại NodeJS version, các bạn sẽ thấy version mới nhất của NodeJS đã được cập nhập.

Kết quả của mình như sau:

Add Comment