Cập nhập Node Package Manager trên macOS

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhập Node Package Manager (NPM) lên latest version của công cụ này trên macOS các bạn nhé!

Các bạn có thể sử dụng command npm -v để kiểm tra version hiện tại của NPM đang được cài đặt trên máy của các bạn.

Hiện tại NPM version mà mình đang cài đặt trên máy mình là:

Để cập nhập phiên bản mới nhất của NPM trên macOS các bạn có thể sử dụng command:

Các bạn cần chạy với quyền user root để command này có thể override các tập tin của NPM trong hệ thống.

Kết quả của mình khi chạy command này như sau:

Giờ thì các bạn có thể kiểm tra lại version của NPM bằng câu lệnh npm -v ở trên.

Của mình, kết quả như sau:

Add Comment