Questions Management – Support Monitor Dashboard – Hiện thực Hystrix Dashboard

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Sau khi đã khởi tạo Spring Boot project cho Support Monitor Dashboard, giờ là lúc chúng ta hiện thực Hystrix Dashboard cho ứng dụng Questions Management rồi.

Các bạn có thể tham khảo thêm về Hystrix Dashboard ở đây.

Để làm được điều này, đầu tiên các bạn cần mở tập tin SupportMonitorDashboardApplication để thêm annotation @EnableHystrixDashboard:

Sau đó, các bạn khai báo thông tin của Monitor Dashboard bao gồm name và port sẽ chạy trong tập tin application.properties:

Xong rồi đó các bạn, start ứng dụng này lên rồi đi đến địa chỉ http://localhost:8480/hystrix, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Questions Management – Support Monitor Dashboard – Hiện thực Hystrix Dashboard

Add Comment