Week of HDJ 31/07/2021

Tuần rồi lại là một tuần bận rộn của mình. Mình đang work trên mvnForum và đã chạy thử nghiệm diễn đàn JavaVietNamForum ở địa chỉ https://javavietnamforum.org/. Mọi người có thể bắt đầu sử dụng diễn đàn này, mặc dù hiện tại còn nhiều cái mình phải sửa, mong các bạn thông cảm. Mình chỉ mới xây dựng lại mvnForum open-source mà thôi.

Ngoài ra, mình có đọc một số tutorial về Java, chia sẻ với các bạn:

Chúc các bạn tuần mới vui vẻ!

Add Comment