Week of HDJ 31/07/2021

Tuần rồi lại là một tuần bận rộn của mình. Mình đang work trên mvnForum và đã chạy thử nghiệm diễn đàn JavaVietNamForum ở địa chỉ https://javavietnamforum.org/. Mọi người có thể bắt đầu sử dụng diễn đàn này, mặc dù hiện tại còn nhiều cái… Read More

Week of HDJ 24/07/2021

Tuần rồi là một tuần bận rộn với Khanh. Ngoài công việc của công ty, hiện tại thì mình đang work trên một số open-source cũ lắm rồi như Abeille Forms Designer, mvnForum hay openid-connect-spring-boot trên Github của mình. Abeille Forms Designer thì dùng để… Read More