Cài đặt JBoss WildFly

JBoss WildFly là bản community của bản thương mại JBoss EAP và là một trong những Java Server Runtime mà các bạn có thể sử dụng để deploy các ứng dụng Jakarta EE. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt JBoss WildFly các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy đi đến trang Download của JBoss WildFly ở địa chỉ https://www.wildfly.org/downloads/ để download phiên bản mới nhất. Các bạn có thể download tập tin .zip hoặc .tgz đều được nhé!

Sau khi download xong thì hãy giải nén tập tin này ra.

Để start JBoss WildFly, các bạn hãy mở Terminal hoặc Console, đi đến thư mục bin của thư mục JBoss WildFly đã được giải nén, và chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Bây giờ, nếu đi đến địa chỉ http://localhost:8080/, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Để truy cập vào trang Management Console của JBoss WildFly ở địa chỉ http://127.0.0.1:9990, các bạn cần thêm mới user trước. Chỉ có một user mặc định là “admin” nhưng không có password cho chúng ta sử dụng và bị disable. Các bạn hãy thêm mới user khác tên “admin” bằng cách chạy script add-user.sh bằng command line trong thư mục bin của JBoss WildFly nhé.

Ví dụ của mình như sau:

Bây giờ đi đến trang http://127.0.0.1:9990, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Nhập user với password mà các bạn vừa tạo, rồi nhấn Sign In, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Đến đây thì chúng ta đã cài đặt xong JBoss WildFly rồi đó các bạn!

Add Comment