Cài đặt Nginx sử dụng Docker

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx trên CentOS. Nếu sử dụng Docker thì việc cài đặt Nginx sẽ như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đi đến trang Docker Hub official build của Nginx https://hub.docker.com/_/nginx, chọn latest version của Nginx, sau đó thì sử dụng Docker command để start một Nginx server lên, ví dụ như sau:

Nginx mặc định chạy ở port 80 và mình đã mapping với port 80 của máy host (máy chạy Docker). Ở đây, mình cũng đã sử dụng latest tag của Nginx nên mình không cần khai báo version, các bạn có thể chọn version mà mình muốn nhé!

Kết quả:

Lúc này, nếu các bạn đi đến http://localhost/, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Rất nhanh và đơn giản phải không các bạn?

Add Comment