Xây dựng một custom Nginx Docker image

Thông thường, sử dụng Nginx với Docker, chúng ta sẽ không cài đặt Nginx từ official image rồi cấu hình manually. Chúng ta sẽ sử dụng những Inginx Docker Image đã được cấu hình sẵn và việc chúng ta cần làm là start container từ những Nginx Docker Image đó và sử dụng mà thôi. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng một custom Nginx Docker Image các bạn nhé!

Mình sẽ xây dựng một custom Nginx Docker Image để khi start container từ Docker image này, mình sẽ có một web application giống như trong bài viết Cấu hình ứng dụng web cơ bản với Nginx trên CentOS.

Mình sẽ tạo mới một Dockerfile sử dụng Ignix official image để bắt đầu:

Cấu hình trang web mặc định của Nginx khi chúng ta cài đặt Nginx từ Docker chứa trong tập tin /etc/nginx/conf.d/default.conf của Docker container đó các bạn! Nội dung của tập tin này như sau:

Mình sẽ không sử dụng cấu hình mặc định này nên mình sẽ remove nó trong tập tin Dockerfile như sau:

Mình sẽ thay thế bằng cấu hình trong bài viết Cấu hình ứng dụng web cơ bản với Nginx trên CentOS:

bằng cách tạo mới tập tin nginx.conf chứa nội dung cấu hình trên rồi copy tập tin này vào Docker container như sau:

Mình cũng copy tập tin index.html với nội dung:

vào thư mục /usr/share/nginx/html như sau:

Hoàn thành rồi đó các bạn!

Bây giờ thì các bạn có thể build Docker Image từ Dockfile này:

Chạy Docker image này với command:

rồi truy cập đến địa chỉ http://localhost, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Add Comment