Cài đặt Nginx trên CentOS

Nginx là một web server dùng để chạy các trang web, tương tự như Apache HTTP server với high performance. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx trên CentOS các bạn nhé! Đầu tiên, bởi vì các Repository… Read More