Cài đặt Nginx trên CentOS

Nginx là một web server dùng để chạy các trang web, tương tự như Apache HTTP server với high performance. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx trên CentOS các bạn nhé!

Đầu tiên, bởi vì các Repository mặc định của CentOS không chứa package cài đặt của Nginx nên các bạn cần thêm mới một reposity tên là Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL repository) vào hệ điều hành của mình, bằng cách chạy câu lệnh sau:

Cài đặt Nginx trên CentOS

Nhập Y rồi enter nhé các bạn!

Kết quả:

Cài đặt Nginx trên CentOS

Bây giờ thì các bạn có thể cài đặt Nginx rồi.

Hãy chạy câu lệnh sau các bạn nhé!

Cài đặt Nginx trên CentOS

Nhập Y tiếp nha các bạn!

Cài đặt thành công:

Cài đặt Nginx trên CentOS

Bây giờ thì các bạn hãy start Nginx lên:

Để kiểm tra kết quả, các bạn hãy mở browser rồi request tới điạ chỉ sau:

Nếu các bạn thấy browser hiển thị như sau thì các bạn đã cài đặt thành công Nginx rồi đó:

Cài đặt Nginx trên CentOS

Nếu các bạn muốn Nginx sẽ tự động start khi chúng ta mở máy lên thì hãy chạy câu lệnh sau nhé:

Nếu server của các bạn đang sử dụng firewall thì hãy enable allow cho phép user truy cập port của http và https các bạn nhé:

Reload cấu hình của firewall:

Add Comment