Cài đặt Node.js trên macOS

Node.js ngày nay chắc không còn xa lạ với mọi người, nó là một JavaScript runtime được sử dụng để phát triển các ứng dụng client và server. Nó còn cung cấp cho chúng ta một công cụ để quản lý các dependency như Apache Maven hay Gradle trong Java, tên là Node Package Manager. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Node.js trên môi trường macOS các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần có tập tin cài đặt của Node.js trước. Hãy download ở đây nhé các bạn: https://nodejs.org/en/

Sau khi download xong thì hãy double click vào tập tin cài đặt của Node.js, các bạn sẽ thấy hiện lên cửa sổ sau:

Cài đặt Node.js trên macOS

Hiện tại version của Node.js là v8.9.3. Và như mình nói, Node.js cung cấp cho chúng ta công cụ Node Package Management (NPM) để quản lý các dependency nên như các bạn thấy, NPM cũng được cài đặt cùng với Node.js và version hiện tại của nó là v5.5.1.

Nhấn Continue nhé các bạn:

Cài đặt Node.js trên macOS

Đây là cửa sổ đề cập về license của Node.js. Các bạn cứ để mặc định rồi nhấn Continue.

Cài đặt Node.js trên macOS

Nhấn Agree nhé các bạn!

Cài đặt Node.js trên macOS

Chọn ổ đĩa sẽ cài đặt Node.js. Đơn giản các bạn nhấn Continue tiếp.

Cài đặt Node.js trên macOS

Nhấn Install để cài đặt nhé các bạn. Thông thường trên macOS thì khi cài đặt một phần mềm nào đó, nó sẽ đòi password mới cài được.

Cài đặt Node.js trên macOS

Nhấn Install Software sau khi các bạn đã nhập mật khẩu xong.

Cài đặt Node.js trên macOS

Xong rồi đó các bạn.

Add Comment