Getter, Setter và Constructors với Project Lombok

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Project Lombok để generate các phương thức Setter, Getter và constructor trong một đối tượng Java một cách tự động.

Đầu tiên, mình sẽ tạo một Maven project để làm ví dụ:

Getter, Setter và Constructors với Project Lombok

với Project Lombok dependency như sau:

Các bạn hãy nhớ là chúng ta cần phải install Project Lombok plugin vào trong IDE của chúng ta để IDE có thể hiểu và không bị lỗi compile. Xem hướng dẫn cài đặt Project Lombok plugin trong IntelliJ IDE ở đây nhé các bạn!

Bây giờ, ví dụ mình có class Student với một số thông tin như sau: name, code, dateOfBirth. Nếu không sử dụng Project Lombok thì mình phải khai báo các thông tin này như sau:

Với Project Lombok, mình có thể remove các phương thức Getter, Setter trong Student class và để cho Project Lombok tự generate chúng bằng cách sử dụng annotation @Getter và @Setter:

và thêm một default constructor, một constructor với tất cả các thông tin của class Student bằng cách sử dụng các annotation @NoArgsConstructor và @AllArgsConstructor như sau:

Bây giờ, các bạn có thể sử dụng Student class với các phương thức Getter, Setter và constructor mà chúng ta đã định nghĩa với Project Lombok.

Ví dụ:

Kết quả:

Getter, Setter và Constructors với Project Lombok



Chúng ta còn có thể khai báo Getter, Setter cho chỉ một số thuộc tính của đối tượng Java sử dụng @Getter, @Setter annotation. Ví dụ như, bây giờ mình chỉ khai báo Getter, Setter cho thuộc tính code của Student class, mình sẽ khai báo như sau:

Bây giờ, các bạn chỉ có thể sử dụng Getter, Setter cho thuộc tính code của đối tượng Student mà thôi:

Getter, Setter và Constructors với Project Lombok

5/5 - (2 bình chọn)

9 thoughts on “Getter, Setter và Constructors với Project Lombok

  1. A Khanh. Cái Project Lombok này nghe thì hay. Nhưng trong IDE hỗ trợ Insert hết những đoạn code getter hay setter rồi. Vậy mình có cần hay nên dùng Project Lombok này không a.

Add Comment