Khởi tạo Spring Boot project theo Clean Architecture sử dụng “huongdanjava-clean-architecture-spring-boot-archetype” Maven Archetype

Mình đã giới thiệu với các bạn về Clean Architecture và cũng đã hướng dẫn các bạn cách xây dựng một Spring Boot project theo Clean Architecture. Nhận thấy việc khởi tạo Spring Boot project theo Clean Architecture khá nhiều công đoạn nên mình đã xây dựng một Maven Archetype để làm việc này đơn giản hơn. Tên của Maven Archetype này là “huongdanjava-clean-architecture-spring-boot-archetype”. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn khởi tạo Spring Boot project theo Clean Architecture sử dụng “huongdanjava-clean-architecture-spring-boot-archetype” Maven Archetype này của mình, các bạn nhé!

Chúng ta sẽ khởi tạo một Maven project sử dụng một Maven Archetype.

Trong Eclipse IDE thì lúc chọn một Archetype, các bạn hãy filter bằng từ khoá “huongdanjava” để thấy tất cả các Maven Archetype mà mình đã xây dựng:

Hãy chọn Artifact Id là “huongdanjava-clean-architecture-spring-boot-archetype” rồi nhấn nút Next các bạn nhé!

Cửa sổ điền thông tin về Group ID, Artifact ID, Version, Package của project sẽ được hiển thị. Tuỳ theo nhu cầu các bạn hãy điền cho phù hợp nhé. Của mình thì như sau:

Project được generate sẽ là một Maven project với multi module và thông tin Artifact Id ở trên được sử dụng cho parent project nên các bạn cố gắng đặt tên cho hợp lý nhé. Tên các module thì mình đã cố định rồi, tuỳ nhu cầu thì các bạn có thể đổi lại sau.

Kết quả của mình như sau:

Này là mình generate theo ứng dụng ví dụ trong bài viết trước, tuỳ nhu cầu các bạn hãy modify cho hợp lý nhé.

Với generate project này, mình có thể chạy ứng dụng luôn. Giống như ứng dụng ví dụ trong bài viết trước.

Add Comment