Sử dụng @Data annotation của Project Lombok

Hỏi thật nhé: bạn có thấy nhàm chán khi mỗi lần cần sử dụng các phương thức Getter, Setter, toString(), equals() hay hashCode() thì lại phải đi khai báo từng phương thức như thế? Sử dụng annotation @Data của Project Lombok sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác này.

First of all, mình sẽ tạo một Maven project để làm ví dụ:

Sử dụng @Data annotation của Project Lombok

Với Project Lombok dependency như sau:

Các bạn hãy nhớ rằng, để IDE có thể hiểu được chúng ta đang sử dụng Project Lombok và không báo lỗi khi chúng ta sử dụng các phương thức mà Project Lombok sẽ generate, chúng ta cần cài đặt Project Lombok plugin vào IDE của chúng ta. Xem hướng dẫn cho IntelliJ IDE ở đây.

Bây giờ, ví dụ, mình có một Student class với một số thông tin như firstName, middleName, lastName và country. Nếu không sử dụng Project Lombok, mình phải khai báo các phương thức Getter, Setter, toString(), equals() hay hashCode() như sau:

Với Project Lombok, chúng ta có thể loại bỏ hết tất cả các phương thức trên và chỉ cần sử dụng annotation @Data của nó:

Quá đơn giản và rõ ràng phải không các bạn?

Nếu các bạn kiểm tra tập tin Student.class trong thư mục /target/classes/com/huongdanjava/lombok, các bạn sẽ thấy nội dung của nó như sau:

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “Sử dụng @Data annotation của Project Lombok

Add Comment