Tạo database trong MongoDB

Sau khi cài đặt MongoDB, để có thể sử dụng nó, việc đầu tiên chúng ta cần phải biết là làm thế nào để tạo database trong MongoDB. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này nhé!

Để tạo một database mới trong MongoDB, các bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

Câu lệnh này sẽ giúp chúng ta tạo mới một database nếu nó chưa tồn tại, còn nếu nó đã tồn tại rồi thì lệnh này sẽ trả về database đang tồn tại.

Ví dụ, mình tạo một database tên là mongodb sử dụng MongoDB như sau:

Tạo database trong MongoDB

 

Add Comment