Xóa database trong MongoDB

Trong bài viết trước, chúng ta đã biết cách làm thế nào để tạo database trong MongoDB, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để xóa database trong MongoDB nhé các bạn!

Đầu tiên, các bạn phải đăng nhập vào MongoDB và chọn database mà các bạn muốn xóa bằng dòng lệnh sau:

Ví dụ ở đây mình cần xóa database tên là books, mình sẽ thực hiện đăng nhập vào MongoDB và chọn database books như sau:

Xóa database trong MongoDB

Để kiểm tra danh sách các database đang có trong MongoDB, các bạn có thể sử dụng lệnh:

Xóa database trong MongoDB

Bây giờ để xóa một database, các bạn sử dụng câu lệnh:

Ở đây, mình xóa database books như sau:

Xóa database trong MongoDB

Kiểm tra lại danh sách database

Xóa database trong MongoDB

 

Add Comment