Tạo mới Role trong Nexus Repository Manager

Role là một thuật ngữ dùng để xác định quyền hạn của một user trong một hệ thống nào đó. Nexus Repository Manager cũng cho phép chúng ta định nghĩa Role để quản lý quyền hạn của các user khi sử dụng. Cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn cần đăng nhập vào tài khoản admin và di chuyển tới phần cấu hình “Server administrator and configuration”:
Tạo mới Role trong Nexus Repository Manager
Trong phần menu bên trái, các bạn hãy click vào menu item “Roles” các bạn nhé!
Tạo mới Role trong Nexus Repository Manager
Như các bạn thấy, ở đây chúng ta có 2 Roles đã được tạo mặc định khi chúng ta cài đặt Nexus Repository Manager đó là nx-admin và nx-anonymous. Những user có Role là nx-admin sẽ làm được tất cả mọi thứ có trong Nexus Repository Manager còn những user có role nx-anonymous thì chỉ có read mà thôi. Các bạn có thể click vào các Role này để xem chi tiết quyền hạn được định nghĩa cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ thử tạo mới Role các bạn nhé. Để làm được điều này, các bạn hãy nhấn vào nút “Create role”. Lúc này các bạn sẽ thấy có 2 lựa chọn cho việc tạo mới Role như sau:
  • Nexus role
  • External role mapping
Tạo mới Role trong Nexus Repository Manager
“Nexus role” là lựa chọn cho phép chúng ta tạo mới Role bên trong Nexus Repository Manager còn “External role mapping” cho phép chúng ta trỏ tới một hệ thống quản lý Role bên ngoài, hiện tại Nexus Repository Manager hỗ trợ LDAP. Trong ví dụ của bài viết này, mình sẽ tạo mới Role bên trong Nexus Repository Manager các bạn nhé!
Tạo mới Role trong Nexus Repository Manager
Các bạn cần điền Role ID, Role name và chọn quyền hạn mà Role này cần có trong phần Privileges. Chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng kế thừa từ những quyền hạn đã được định nghĩa cho các Role khác trong phần Roles của cửa sổ này. Ví dụ ở đây, mình điền Role ID và Role name là “nx-deployer”. Phần Privileges, bởi vì trong bài viết trước mình đã tạo một Maven Repository tên là “huongdanjava-releases” nên trong phần Privileges này, các bạn sẽ thấy một số quyền hạn liên quan tới Repository này.
Tạo mới Role trong Nexus Repository Manager
Mình sẽ chọn privileges “nx-repository-admin-maven2-huongdanjava-releases-*” để assign tất cả các quyền hạn đối với repository “huongdanjava-releases” cho Role này.
Tạo mới Role trong Nexus Repository Manager
Cuối cùng, các bạn hãy nhấn vào nút “Create role” để hoàn thành việc tạo mới Role trong Nexus Repository các bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)

Add Comment