Tạo mới User trong Nexus Repository Manager

Để thao tác với các Repository được tạo bởi Nexus Repository Manager, chúng ta cần phải có user với những quyền hạn nhất định. Vậy làm thế nào để tạo mới User trong Nexus Repository Manager, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đăng nhập vào tài khoản admin và di chuyển tới phần cấu hình “Server administrator and configuration”:

Tạo mới User trong Nexus Repository Manager

Trong phần menu bên trái, các bạn hãy click vào menu item “Users” các bạn nhé!

Tạo mới User trong Nexus Repository Manager

Tương tự như Roles, như các bạn thấy, ở đây chúng ta cũng có 2 users được tạo sẵn là admin và anonymous. Các bạn cũng có thể dễ dàng đoán được role của mỗi user phải không? Bây giờ chúng ta sẽ thử tạo mới một user xem sao nhé!

Tương tự như Roles, chúng ta có thể tạo mới User bên trong Nexus Repository Manager hoặc sử dụng một external system để quản lý User. Hiện tại thì Nexus Repository Manager hỗ trợ cho chúng ta LDAP. Trong ví dụ của bài viết này, mình sẽ tạo mới User bên trong Nexus Repository Manager các bạn nhé!

Các bạn hãy nhấn nút “Create local user” để bắt đầu tạo mới User nhé!

Tạo mới User trong Nexus Repository Manager

Toàn bộ các thông tin ở đây đều là thông tin bắt buộc các bạn nhé! Ở dưới cùng của trang, các bạn sẽ thấy phần chọn Role cho User mà các bạn đang tạo.

Tạo mới User trong Nexus Repository Manager

Các bạn hãy chọn Role cho phù hợp với nhu cầu nhé!

Sau khi đã điền hết các thông tin xong, các bạn hãy nhấn nút “Create local user” ở dưới cùng để hoàn thành việc tạo mới User trong Nexus Repository Manager.

Của mình như sau:

Tạo mới User trong Nexus Repository Manager

Kết quả:

Tạo mới User trong Nexus Repository Manager

Add Comment