Tìm hiểu về package trong Java

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách định nghĩa, cấu trúc thư mục tương ứng với package trong Java các bạn nhé!

Package trong Java được sử dụng để gom nhóm các class hoặc intefaces có cùng một số điểm chung nào đó, chúng ta có thể định nghĩa nhiều package trong project của mình tùy theo mục đích.


Định nghĩa package

Chúng ta có thể dùng câu lệnh package để định nghĩa class hay interface của chúng ta nằm trong package nào.

Ví dụ

Tìm hiểu về package trong Java

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa class Student nằm trong package com.huongdanjava. Chúng ta có thể sử dụng những tên package như vậy cho những project nhỏ, nhưng để theo chuẩn, Oracle khuyến khích chúng ta định nghĩa như sau:

Trong đó:

  • com.huongdanjava: là tên internet domain của công ty đã đảo ngược lại.
  • ocaexample: là tên project hiện tại mà công ty đó sở hữu.
  • entity: là những service nằm trong project đó.

Một số quy tắc mà chúng ta cần phải nắm khi định nghĩa một package đó là:

  • Tên của package nên định nghĩa bằng chữ thường.
  • Package và các package con được phân chia bằng một dấu chấm.
  • Câu lệnh package dùng để định nghĩa một package phải được khai báo đầu tiên trong tập tin Java, trừ trường hợp các ghi chú có thể định nghĩa trước hoặc sau câu lệnh package.
  • Chúng ta chỉ có thể định nghĩa duy nhất một câu lệnh package trong một tập tin Java.
  • Các class và interfaces được định nghĩa trong cùng một tập tin Java thì chúng nằm trong cùng một package.
  • Nếu chúng ta không định nghĩa một package nào cho class Java của chúng ta, thì mặc định class này sẽ nằm trong package mặc định.Cấu trúc thư mục tương ứng với tên package

Ở ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa tên package là com.huongdanjava tương ứng cấu trúc thư mục sẽ là com/huongdanjava. Class Student của chúng ta sẽ nằm trong thư mục huongdanjava, như sau:

Tìm hiểu về package trong Java

Đối với class định nghĩa package mặc định, class đó sẽ nằm ở thư mục src của project của chúng ta.

Ví dụ:

Class Example mình định nghĩa với package mặc định

Tìm hiểu về package trong Java

Trong cấu trúc project, nó sẽ nằm trong package mặc định.

Tìm hiểu về package trong Java

Và trong thư mục, nó sẽ nằm ở thư mục src

Tìm hiểu về package trong Java

 

Add Comment