Chạy ứng dụng trong Java

Để tạo ra một ứng dụng có thể chạy được trong Java, yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải tạo ra một class có chứa phương thức main() với tham số là một mảng của những String.

Ví dụ:

Chạy ứng dụng trong Java

Trong đó phương thức main() phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Phương thức này phải là một phương thức publicstatic.
 • Tên gọi của phương thức này phải là main.
 • Giá trị trả về của phương thức này phải là void.
 • Phương thức này chỉ chứa một tham số duy nhất, là một mảng của String.

Chúng ta cũng có thể sử dụng String… để định nghĩa cho tham số của phương thức main(). Ví dụ trên có thể sửa lại như sau:

Chạy ứng dụng trong Java

Tên biến của tham số chúng ta có thể đặt bằng bất kỳ tên nào cũng được, không bắt buộc tên biến phải là args đâu nhé các bạn!

Vị trí của hai từ khóa publicstatic có thể hoán đổi cho nhau, có nghĩa bạn viết code như sau vẫn đúng.

Chạy ứng dụng trong Java

Sau khi đã có ứng dụng có thể thực thi, bây giờ làm thế nào để chạy ứng dụng và truyền giá trị của mảng String vào ứng dụng của chúng ta. Có 2 cách để làm điều đó:

 • Chạy ứng dụng dùng IDE
 • Chạy ứng dụng dùng command line.

Nhưng trước tiên chúng ta sẽ sửa lại ứng dụng của mình để có thể in ra giá trị của mảng String mà chúng ta truyền vào.

Chạy ứng dụng trong Java


Dùng command line

Sau khi đã compile class, chúng ta có thể dùng command line để chạy ứng dụng của chúng ta với cú pháp như sau:

với:

 • java là command của Java.
 • com.huongdanjava.Student là main class của ứng dụng chúng ta.
 • Khanh và 30 là các phần tử của mảng mà chúng ta truyền vào.

Ví dụ:

Chạy ứng dụng trong Java


Dùng IDE

Tùy theo IDE mà bạn đang dùng thì sẽ có cách chạy khác nhau, ở đây mình chỉ hướng dẫn cách chạy trên Spring Tool Suite IDE.

Click chuột phải vào main class mà chúng ta cần chạy, các bạn chọn Run As, sau đó chọn Java Application.

Chạy ứng dụng trong Java

Lúc này, với ứng dụng của chúng ta sẽ bị lỗi:

Đó là bởi vì chúng ta đã không truyền giá trị của tham số vào. Để làm được điều này, các bạn hãy chạy lại ứng dụng của chúng ta lần nữa, cụ thể như sau:

 • Cũng click chuột phải vào main class của chúng ta rồi chọn Run As, sau đó sẽ chọn Run Configurations…
 • Lúc này, chúng ta sẽ thấy cửa sổ Run Configurations như sau:

Chạy ứng dụng trong Java

 • Bây giờ hãy chọn tab Arguments và điền giá trị của tham số vào ô Program arguments như sau:

Chạy ứng dụng trong Java

Bây giờ bạn có thể nhấn nút Run để chạy ứng dụng của chúng ta rồi.

Kết quả:

Chạy ứng dụng trong Java

Add Comment