Cài đặt Keycloak standalone server

Keycloak là một phần mềm mã nguồn mở dành cho việc quản lý access cho một ứng dụng bất kỳ. Nó hỗ trợ nhiều chuẩn authentication và authorization khác nhau như Single Sign-On (nói nôm na thì sử dụng cái này chúng ta có thể sử dụng thông tin đăng nhập của mình cho nhiều ứng dụng khác nhau), OpenID Connect, LDAP, … Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Keycloak các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy đi đến trang download của Keycloak để download tập tin cài đặt của nó, ở địa chỉ: https://www.keycloak.org/downloads.html.

Các bạn hãy download tập tin Standalone server distribution với định dạng zip hoặc tar.gz trên trang này rồi giải nén ra.

Của mình như sau:

Cài đặt Keycloak standalone server

Để start Keycloak server, các bạn hãy mở Console trên Window hoặc Terminal trên Linux và macOS, đi đến thư mục bin của Keycloak rồi chạy câu lệnh sau:

Kết quả của mình như sau:

Cài đặt Keycloak standalone server

Sau khi start Keycloak server xong, các bạn cần truy cập tới địa chỉ http://localhost:8080/

Cài đặt Keycloak standalone server

để tạo mới user admin cho Keycloak.

Các bạn cần tạo mới user admin bằng cách điền thông tin trong phần Administration Console rồi nhấn Create.

Mình sẽ tạo mới user “khanh”, password “123456”, kết quả sau khi nhấn nút Create sẽ như sau:

Cài đặt Keycloak standalone server

Lúc này thì các bạn có thể đăng nhập vào trang Admin Console của Keycloak rồi!

Các bạn hãy đi tới địa chỉ http://localhost:8080/auth/admin/, cửa sổ đăng nhập sẽ hiển thị như sau:

Cài đặt Keycloak standalone server

Điền thông tin user admin mà các bạn vừa tạo ở trên rồi nhấn nút Login. Các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt Keycloak standalone server

Đến đây thì chúng ta đã cài đặt thành công Keycloak rồi đó các bạn!

Đọc thêm: Keycloak – Identity and Access Management for Modern Applications: Harness the power of Keycloak, OpenID Connect, and OAuth 2.0 protocols to secure applications

5/5 - (2 bình chọn)

2 thoughts on “Cài đặt Keycloak standalone server

Add Comment