Cài đặt RabbitMQ trên macOS

Cài đặt RabbitMQ trên macOS đơn giản hơn trên Window nhiều, các bạn không cần phải cài đặt Erlang bởi vì tập tin cài đặt của RabbitMQ đã bao gồm Erlang runtime.

Để cài đặt RabbitMQ trên macOS, các bạn chỉ cần đi đến địa chỉ: https://www.rabbitmq.com/download.html, download phiên bản cài đặt Standalone dành cho macOS, giải nén nó ra rồi đi đến thư mục giải nén này, vào thư mục sbin và chạy câu lệnh sau:

là các bạn đã cài đặt thành công RabbitMQ trên macOS rồi!

Kết quả của mình như sau:

Cài đặt RabbitMQ trên macOS

Add Comment