Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Ubuntu

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Spring Boot CLI trên Window. Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó trên Ubuntu nhé các bạn!

Đầu tiên, các bạn cũng download phiên bản mới nhất của Spring Boot CLI dành cho Ubuntu ở địa chỉ: http://repo.spring.io/release/org/springframework/boot/spring-boot-cli/. Hiện tại phiên bản mới nhất của Spring Boot là 1.4.1 nên tập tin cần download sẽ là tập tin spring-boot-cli-1.4.1.RELEASE-bin.tar.gz. Nếu có phiên bản mới hơn thì các bạn cũng làm tương tự nhé!

Trong Ubuntu, các bạn có thể sử dụng câu lệnh wget để download. Ở đây, mình download tập tin spring-boot-cli-1.4.1.RELEASE-bin.tar.gz và bỏ vào thư mục người dùng như sau:

Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Ubuntu

Sau khi download xong, các bạn hãy dùng câu lệnh tar của Ubuntu để giải nén tập tin download ra nhé! Bạn nào chưa biết sử dụng câu lệnh tar thì có thể tham khảo ở đây!

Kết quả như sau:

Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Ubuntu

Bây giờ, chúng ta sẽ thêm biến môi trường cho Spring Boot CLI nhé!

Để làm được điều này, các bạn hãy mở tập tin .bashrc trong thư mục người dùng, rồi thêm dòng sau vào cuối tập tin này.

Với /home/khanh/spring-1.4.1.RELEASE/bin là đường dẫn đến thư mục bin của thư mục giải nén Spring Boot CLI của mình, các bạn hãy thay thế bằng thư mục của các bạn nhé.

Logout và login hoặc chạy câu lệnh sau để cấu hình của chúng ta có hiệu lực nhé các bạn!

Kết quả:

Cài đặt Spring Boot Command Line Interface trên Ubuntu

Add Comment