Chuyển đổi từ đối tượng Array sang đối tượng List và ngược lại

Mình rất thường xuyên cần phải chuyển đổi từ đối tượng Array sang đối tượng List và ngược lại trong các dự án của công ty, nên hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn, khi nào cần thì có thể lục ra xem.

Trong bài viết này, mình sử dụng Array và List với kiểu String. Các đối tượng khác String, các bạn cũng làm tương tự nhé!

Đầu tiên là chuyển đổi từ đối tượng List sang đối tượng Array. Có lẽ chỉ cần xem ví dụ bên dưới là các bạn có thể hình dung mình cần làm những gì:

Kết quả sẽ là:

Chuyển đổi từ đối tượng Array sang đối tượng List và ngược lại

Còn chuyển đổi từ đối tượng Array sang đối tượng List thì lại càng dễ hơn các bạn ạ! Trong Java, chúng ta có phương thức static asList() trong đối tượng Arrays cho phép chuyển từ đối tượng Array sang đối tượng List một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy xem ví dụ bên dưới nhé:

Và kết quả là:

Chuyển đổi từ đối tượng Array sang đối tượng List và ngược lại


Add Comment