Tạo thư mục trong Java

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách để tạo thư mục trong Java các bạn nhé!

Cách đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng đối tượng File.

Đối tượng này cho phép chúng ta có thể tạo một thư mục bất kỳ hoặc một thư mục bất kỳ cùng với các thư mục con của nó.

Để tạo một thư mục bất kỳ, chúng ta sẽ sử dụng phương thức mkdir() của đối tượng File. Bên dưới là đoạn code để các bạn có thể tham khảo:

Còn để tạo một thư mục bất kỳ cùng với các thư mục con của nó thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức mkdirs():

Không còn gì dễ hơn phải ko các bạn?

Cách thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng để tạo mới một thư mục trong Java đó chính là sử dụng đối tượng Files.

Đối tượng Files này được Java cung cấp cho chúng ta từ phiên bản Java 7. 

Trong đối tượng này, chúng ta có 2 phương thức static là createDirectory() và createDirectories(), các phương thức này sẽ giúp chúng ta tạo một thư mục bất kỳ (phương thức createDirectory()) với cả thư mục con của nó luôn (phương thức createDirectories()). Rất tiện lợi phải không các bạn?

Tham số của các phương thức này là một đối tượng PathsĐối tượng Paths này theo như tên gọi, nó sẽ lưu giữ thông tin về đường dẫn của thư mục, để từ đó các phương thức này có thể sử dụng để tạo thư mục.

Dưới đây là đoạn code ví dụ giúp chúng ta có thể tạo thư mục bất kỳ cùng với các thư mục con của nó:Add Comment