Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện hiển thị tất cả các câu hỏi

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Để dễ quản lý tất cả các câu hỏi, ứng dụng Questions Management sẽ dành một trang riêng để hiển thị tất cả các thông tin về tất cả các câu hỏi. Trang này sẽ cho phép chúng ta đi đến một trang khác hiển thị thông tin của một câu hỏi và những lựa chọn của câu hỏi đó, cho phép chúng ta chỉnh sửa, xoá, và thêm mới lựa chọn cho một câu hỏi bất kỳ. OK, bắt đầu nào các bạn.

Điều đầu tiên là mình sẽ thêm mới một menu item “All Questions” trong menu item Questions ở phần sidebar bên trái. 

Trong bài viết trước, mình đã thêm menu item “Categories” rồi. Bây giờ mình sẽ thêm mới menu item “All Questions” trong tập tin sidebar.component.html như sau:

Lúc này, nếu các bạn chạy ứng dụng, các bạn sẽ thấy kết quả của phần menu bên trái như sau:

Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện hiển thị tất cả các câu hỏi

Tiếp theo, mình sẽ tạo mới một component tên là AllQuestionsComponent nằm trong thư mục src/app/questions/all_questions.

Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện hiển thị tất cả các câu hỏi

Nội dung của AllQuestionsComponent sẽ như sau:

với tập tin all_questions.component.html có nội dung là:

Bây giờ chúng ta sẽ khai báo AllQuestionsComponent vào QuestionsModule:

Và khai báo Routing cho nó:

Bước cuối cùng chúng ta cần làm là sửa phần menu bên trái cho menu item “All Questions” sử dụng directive routerLink của Angular để chúng ta có thể navigate tới trang “All Questions” này.

Bây giờ, nếu các bạn chạy lại ứng dụng và đi đến trang “All Questions”, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện hiển thị tất cả các câu hỏi

Add Comment