Sử dụng Lambda Expression để sort một List trong Java

Thông thường trước Java 8, khi chúng ta muốn sort các phần tử trong một List object, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có thêm một cách khác để sort… Read More

Sử dụng Lambda Expression để sắp xếp các phần tử của một List trong Java

Thông thường, trước Java 8, khi muốn sắp xếp các phần tử của một List trong Java, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có một cách khác để làm điều này.… Read More

Constructor reference trong Java

Mình đã giới thiệu với các bạn method reference trong bài viết trước, ở bài viết này mình giới thiệu thêm với các bạn một khái niệm mới nữa: đó là constructor reference. Cũng giống như method reference, constructor reference được sử dụng để rút… Read More

Method reference trong Java

Method reference là một khái niệm mới của Java từ phiên bản 8. Nó đi kèm với Lambda Expression, giúp cho việc viết code sử dụng Lambda Expression dù đã gọn nhưng vẫn còn gọn hơn trong một số trường hợp. Trong bài viết này, chúng… Read More